Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Maturanti z Mojmíru se připravují na zkoušku dospělosti

vytvořeno: 6.5.2021, před 3 roky v rubrice Aktuality

I naši studenti - mechanici seřizovači - se důsledně připravují na maturitní zkoušky. A protože jsou to strojaři, je jasné, že je nemine ani zkouška praktická. Třída 4. M se tedy pod bedlivým dohledem svých mistrů odborného výcviku chystá prokázat, že čtyřleté studium nestrávili jen biflováním definic a pouček, ale že jsou schopni se plnohodnotně včlenit do pracovního kolektivu nejedné strojírenské firmy.

Konečně je našim studentům umožněno opět se postavit před CNC stroje a frézky, aby si ověřili, jak hluboko pod kůží mají postupy výroby vzorových kusů. Přišel  čas znovu si na stroje ,,sáhnout“ a těšit se z výsledků práce, která pod rukama přímo kvete.

Praktická maturitní zkouška není rozhodně procházka růžovým sadem. Je výsledkem dlouholetého nácviku u pracovních pultů, počítačů a strojů – ne vždy se práce dařila a perspektivy našich studentů neměly vždy jasné a optimistické kontury. Nyní ovšem věříme, že naši chlapci vezmou vše pevně do svých rukou a dosáhnou  kýženého cíle, totiž úspěšného absolvování praktické maturitní zkoušky.

Tato zkouška se skládá ze tří částí. Studenti si musí umět poradit s vytvořením řídicího programu pro výrobu daného kusu v programu Sinumeric 840 d pro soustružníky a Heidenhain 640 pro frézaře. Další částí zkoušky je tvorba technologické dokumentace. Studenti dokáží ve výkresu číst  a posléze  stvořit takovýto precizní výrobek. A v poslední části této praktické zkoušky musí být schopni podle požadavků z výroby seřídit stroje tak, aby šlapaly bez poruch a aby na konci výrobního procesu nevznikaly nedodělky nebo zmetky. To vše naši studenti opravdu bezpečně ovládají. Přesvědčte se sami.

David Kucharič
​mistr odborného výcviku


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město