Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Marketing firmy Adidas

Přednáška našeho absolventa pro studenty sportovního managementu

vytvořeno: 22.10.2015, před 9 roky v rubrice Aktuality

Dne 16. 10. 2015 proběhla na půdě naší školy přednáška pro žáky tříd 2.E, 3.E a 4.E se zaměřením na Sportovní management. Přednášejícím byl Mgr. Petr Šňupík, absolvent našeho gymnázia a také absolvent oboru Management sportu a trenérství Univerzity Karlovy v Praze.  Obsahem přednášky byly informace o studijním oboru Management sportu a trenérství na VŠ, o firmě Adidas a také o poznatcích z praxe, neboť pan Šňupík je jedním z jednatelů marketingové agentury, která pro firmu Adidas pořádá většinu akcí. Žáci se dozvěděli možné varianty uplatnění na trhu práce v tomto odvětví a byla jim dokonce nabídnuta možnost praxe. Jsem velmi rád, že žáci měli možnost se setkat přímo s absolventem oboru VŠ, který studují a ocenili svým přístupem tuto velmi přínosnou přednášku. 

Mgr. Radek Tyml


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město