Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Logická olympiáda na naší škole

vytvořeno: 15.11.2016, před 3 roky v rubrice Aktuality

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Ve dnech 15. - 21. října proběhlo základní nominační kolo kategorie C (střední školy). Z naší školy se do soutěže zaregistrovalo a on-line test řešilo 58 žáků. Kategorie C se tento rok zúčastnilo 11 668 řešitelů z celé České republiky, z toho ze Zlínského kraje 712.

Nejlepšími  řešiteli naší školy, kteří postoupili do krajského kola, byli Matěj Vojtík, třída 2.H, 9. – 11. místo v kraji (kvantil 97,96) a Lukáš Zámečník, třída 2.H, 39. – 52. místo v kraji (kvantil 92,95). 
Krajské kolo se konalo v pátek 4. listopadu na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. První čtyři ze 44 zúčastněných, postoupili do celostátního kola. Našim žákům se postoupit nepodařilo.

Mgr. Libuše Vránová


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město