Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Logická olympiáda

Školní kolo

vytvořeno: 4.11.2015, před 9 roky v rubrice Aktuality

Ve dnech 15. - 21. října proběhlo základní nominační kolo kategorie C (střední školy). Z naší školy se do soutěže zaregistrovalo a on-line test řešilo 47 žáků.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Kategorie C se tento rok zúčastnilo 11 440 řešitelů z celé České republiky, z toho ze Zlínského kraje 572.

Nejlepší řešitelkou naší školy, která postupuje do krajského kola:

Kristýna Gabrielová, třída 4. G (kvantil 92,22)


Postupující gratulujeme a přejeme hodně úspěchů!

Krajské kolo se koná v pátek 6. listopadu na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Mgr. Libuše Vránová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město