Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Lenka Bachanová úspěšná řešitelka KSICHTU

Zúčastnila se závěrečného semináře na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

vytvořeno: 28.6.2018, před 6 roky v rubrice Aktuality

KSICHT- Korespondenční Seminář Inspirovaný CHemickou Tematikou

je určen středoškolákům a žákům základních škol, kteří se zajímají o chemii. KSICHT je brán jako předmětová soutěž v chemii podobná olympiádě. Mimo to úspěšní řešitelé získávají i možnost prominutí přijímacích zkoušek na PřF Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci.

V průběhu školního roku vycházejí čtyři brožurky s úlohami z různých oblastí chemie. Lenka se musela prokousat všemi brožurkami a řešit mnohdy neortodoxní úlohy. V první brožurce se řešitelé vžili do role ,,baňkologů'' a prozkoumali obávaných 12 znamení chemikruhu. Další úloha přiblížila problematiku kokosového oleje a tuků obecně, autoři nezapomněli ani na polymery, které nás obklopují v mnoha různých směrech. Tři následující brožurky se zabývaly tématy jako je např. uhlíková stopa, procedura barvení vajíček i opomíjené lanthanoidy. Nechyběla ani problematika genetických chorob, konkrétně metabolických poruch metabolismu aminokyselin a jejich screeningu, který umožňuje jejich brzké odhalení. Každá brožurka obsahovala alespoň jednu praktickou úlohu. Pro přípravu „Dárku pro Klárku'' potřebovali řešitelé rozpoznat chemicky skryté ingredience. Po zdárném nalezení stačilo vše smíchat a upéct. Autoři požadovali, aby řešitelé pokus provedli, vyfotili a zaslali jim jeho fotografii. I v této oblasti jsme zaznamenali úspěch a snímek naší Lenky se umístil na předních pozicích.

Řešení všech úloh bylo velmi náročné a vyžadovalo hlubších poznatků z chemie i porozumění vysokoškolského učiva. O  to překvapivější je úspěch Lenky Bachanové ze třídy 3.H, která se stala úspěšnou řešitelkou tohoto semináře a byla vybrána na týdenní závěrečné soustředění nejlepších řešitelů, které se konalo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hlavní náplní programu byly přednášky z různých zákoutí chemie a práce v laboratoři.

Blahopřejeme Lence k velkému úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Ing. Růžena Borková, Lenka Bachanová

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město