Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Languages are great!

vytvořeno: 20.12.2021, před 2 roky v rubrice Aktuality

Dvě odpoledne plná jazykových aktivit měli možnost prožít vyučující cizích jazyků naší školy. V pátek 3. 12. 2021 a ve středu 15. 12. 2021 proběhl motivační seminář, který vyučujícím nabídl pestrou škálu aktivizačních metodických podnětů pro výuku cizích jazyků. Seminář vedl náš milý kolega Mgr. Roman Chovanec, který během dvouhodinového semináře představil všem zúčastněným zájemcům množství konverzačních aktivit, jimiž lze obohatit jazykovou výuku a podnítit komunikační a konverzační kompetence studentů.

Seminář proběhl kompletně v anglickém jazyce a ve velmi příjemné, intenzivní a pracovní atmosféře. Za všechny zúčastněné kolegy bych chtěla Mgr. Chovancovi velmi poděkovat za ochotu ke sdílení svého know-how, za neutuchající nadšení k výuce cizích jazyků a velkou podporu a motivaci k naší další krásné jazykové práci!

Dear Roman,
​thank you so much! We are looking forward to sharing our skills and experience during the next teacher meeting!


Za jazykové kolegium
Helena Hlavačková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město