Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Kurzy pro získání osvědčení

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

vytvořeno: 14.10.2015, před 9 roky v rubrice Aktuality

SOŠ a Gymnázium Staré Město je držitelem pověření Ministerstva zemědělství pro konání odborných kurzů a školení k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.

Termín: 10. a 11. listopadu 2015
Rozsah: 15 hodin
Poplatek: 700 Kč

  • Kurz pro získání osvědčení prvního stupně Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
  • Kurz pro získání osvědčení druhého stupně Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
  • Kurz doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení prvního, druhého a třetího stupně

Poplatek 700 Kč za osobu může být uhrazen v hotovosti u prezence nebo bezhotovostně po zaslání fakturačních údajů. Zájemci o kurz musí zaslat vyplněnou přihlášku. 

Adresa pro elektronické přihlášky:
borkova.r@seznam.cz

Adresa pro písemné přihlášky:
Ing. Růžena Borková
SOŠ a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Telefon: 572 420 218, 731 401 828© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město