Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Kurzy odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kurzy pořádá školicí agentura Ing. Petr Černošek.

vytvořeno: 4.9.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Kurzy pořádá školicí agentura Ing. Petr Černošek na základě pověření Mze ČR č. j.: 4137/2018 - MZE – 14153.

Pořádá:

  1. Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně
  2. Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně (Zašová u Valašského Meziříčí)
  3. Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení I., II. a III. stupně

Místo:
Jezuitský sklep (Event centrum) náměstí Velké Moravy 2190, 686 03 Staré Město

Kontakt:
Ing. Petr Černošek 
+ 420 603 848 155, petrcernosek@email.cz, www.cernosekkurzy.cz

Zájemci o kurz musí organizátora dopředu kontaktovat. Poplatek za osobu bude hrazen na základě vystavené faktury. K zaslání fakturačních údajů budete vyzváni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Základní kurzy I. stupně.:     20. října 2020, 5. listopadu 2020

Doplňující školení I., II.a III.stupně:    20. října 2020, 5. listopadu 2020

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město