Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Krajské kolo biologické olympiády potrápilo všechny účastníky

vytvořeno: 20.4.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

Příroda krásně rozkvétá, a tak se přiblížil čas krajských kol z olympiád v nejrůznějších oborech, například v biologii. S našimi žáky jsme se vypravili do Zlína. Nejprve se 31. března uskutečnilo krajské kolo v kategorii A (3. a 4 ročníky), kde nás reprezentovaly Pavla Sasínová a Kateřina Friedelová ze 4.G. O týden později si zasoutěžili i 1. a 2. ročníky v kategorii B, mezi nimi Eva Jančaříková (2.H) a Josef Juřička (2.G). Přestože žádný z našich účastníků se na pomyslnou bednu neprobojoval, prokázal každý z nich znalosti nad rámec toho, co se učí ve školách. O obtížnosti této olympiáda svědčí i velmi nízký počet úspěšných řešitelů (těch, kteří získají alespoň 60 % bodů), kterých bylo v kategorii A šest a v kategorii B pouze dva.

Zájem našich studentů o biologii nás velmi těší a doufáme, že je tento obor bude zajímat i nadále.

Martina Suchánková a Vlastimil Šišák


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město