Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Krajské kolo biologické olympiády

Kategorie B

vytvořeno: 27.4.2016, před 7 roky v rubrice Aktuality

V pátek 15. 4. 2016 se v budově Technologické fakulty UTB ve Zlíně konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie B (1. A 2. ročníky středních škol). Na jubilejní 50. Ročník této olympiády jeli z naší školy Jakub Petrželka (2.G) a Eva Jančaříková (1.H), kteří se ve školním kole umístili na prvním a druhém místě.

Tohoto kola se zúčastnilo celkem 29 žáků, kteří museli prokazovat znalosti přesahující rámec střední školy v celkem třech částech (teoretické, praktické a testové). Po zakončení samotného testování se žáci ještě mohli zúčastnit přednášky o autorském řešení úloh. Naši žáci se svými vědomostmi na přední příčky neprobojovali, ale toto kolo jim jistě bylo velkým přínosem a zkušeností. Za jejich přípravu a čas, který této soutěži věnovali, jim patří dík.

Mgr. Martina Suchánková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město