Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Kouzlo adventní Vídně

vytvořeno: 13.12.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

Na samotném počátku letošní adventní doby vycestovalo 70 studentů Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě do rakouského hlavního města Vídně. Poznávací exkurze do tohoto města na krásném modrém Dunaji nabídla účastníkům pod taktovkou Mgr. Zuzany Kohoutové velmi pestrý program.

Po příjezdu do Vídně vedly naše první kroky z centrálního dopravního uzlu na Schwedenplatz k nejstaršímu dochovanému kostelíku Ruprechtkirche. První zmínky o tomto místě, jehož název je spjat s patronem všem obchodníků se solí - ve středověku velmi cennou komoditou, sahají do 12. století.

Další zastávkou byl Hoher MarktKašnou zaslíbení, jejímiž autory jsou Fischerové z Erlachu. Za pozornost na tomto místě jistě stojí zejména také Die Ankeruhr- vídeňský orloj, na němž defilují postavy reprezentující významné rakouské osobnosti: od Marca Aurelia, přes Marii Terezii až po Josefa Haydna.

Při návštěvě historického centra Vídně nelze pominout centrální památník obětem holocaustu, který se nachází na náměstí  Judenplatz. Tento kamenný kvádr ve tvaru vně otočené knihovny, jejíž dveře jsou zavřeny, je symbolem zármutku nad zpustošením židovského národa.

Nepřehlédnutelnou dominantou Vídně je ale samozřejmě Stephansdom – arcibiskupská katedrála, jejíž stavba započala ve 12. století. Tento monumentální chrám vystavěný na místě původní pohanské svatyně a posléze přestavěn v gotickém stylu, je dnes vyhledávaným turistickým cílem.  

Nedaleko odtud se lze pozastavit u zajímavosti centra Vídně pocházející ze 16.století, kterou je tzv. Stock im Eisen. Kus dřeva se zatlučenými hřebíky odkazuje na řemeslníky, kteří při svých cestách za vyučením vandrovali přes Vídeň.

Přes Kärtner Strasse jsme se při naší historické exkurzi prošli k náměstí Neuer Markt, na němž lze obdivovat Donnerovu kašnu se sochami znázorňující jednotlivé rakouské řeky. Toto náměstí je ale také místem, na němž se nachází Kapuziner Kirche – kostel s hrobkou Habsburků.

I přes nevlídné počasí, které celý den panovalo, jsme se vydali dále k Albertině a následně Hofburku- sídlu Habsburků, kteří zde sídlili od Rudolfa Habsburského r. 1279 až po Karla I. 1916. Po zhlédnutí tohoto impozantního paláce a jeho nádvoří  vedla naše další trasa k vídeňskému Burgtheatru. Zájemci se odtud vypravili ještě na prohlídku Vídeňské univerzity, po níž nás provedla jedna z absolventek našeho gymnázia, která zde úspěšně studuje.

Po návštěvě adventních trhů a ochutnávce typického vídeňského punče jsme zamířili zpět do centra města, abychom v podvečer ještě nasáli příjemnou atmosféru vánočně vyzdobené a osvícené Vídně.

Naplněni krásnými dojmy a obohaceni o nové poznatky jsme se ve večerních hodinách vydali k domovu. Všem účastníkům děkujeme za zájem a vytvoření příjemné atmosféry po celou dobu akce. A pro jazykové nadšence máme dobrou zprávu - všichni se již teď mohou těšit na další aktivity, které po studenty naší školy pořádá a připravuje sekce cizích jazyků.

Za organizátory
Helena Hlavačková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město