Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Kolik vápníku je v popelu?

To zjišťovali řešitelé chemické olympiády

vytvořeno: 20.4.2017, před 6 roky v rubrice Aktuality

V pondělí 3. dubna 2017 proběhla ve školní chemické laboratoři praktická část a kontrolní test školního kola chemické olympiády kategorie B určené pro 2. a 3. ročníky středních škol. Soutěže se zúčastnilo osm žáků ze třetích ročníků gymnázia.

Náplní praktické části byla analýza 1 gramu dřevěného popela. Chelatometrickou titrací bylo zjištěno, že popel (jakožto nespalitelný zbytek) obsahuje asi 30 % vápenatých a 5 % hořečnatých iontů. Tím si žáci připomněli i poznatek z biologie, že popel nemusí být jen odpad, ale je rovněž vynikajícím zásaditým hnojivem.

Po opravení a sečtení bodů z domácí i školní části se na prvním místě s celkovým počtem 103,95 bodu (65 % z celkových 160 bodů) umístil Tomáš Gryger, následovaný s větším odstupem Luckou Korvasovou (75,55 bodu, 47 %) a Vandou Ondrašíkovou (70,95 bodu, 44 %).

Náplní domácí i testové části chemické olympiády kategorie B je šest úloh, po třech z anorganické a organické chemie. Zejména úlohy z organické chemie jsou na všech úrovních velmi složité, neboť organické chemii se přes svoji obsáhlost a rozmanitost nevěnuje ve výuce dostatečná pozornost. I přesto chválíme pozoruhodnou účast a píli při vypracování.

Všem jmenovaným děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Marek Sas


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město