Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Kariérové poradenství pro naše gymnazisty

vytvořeno: 11.2.2021, před 3 roky v rubrice Aktuality

V rámci podpory kariérového poradenství naše škola již několik let spolupracuje s firmou VISC, která se věnuje kariérovému poradenství a profesní diagnostice. Za současné epidemiologické situace jsme se rozhodli nabídnout realizaci tohoto zajímavého projektu studentům distanční formou.

Studenti 2. ročníku gymnázia již v listopadu absolvovali individuální dotazníkové šetření, zaměřené na profesní zájmy, schopnosti a předpoklady pro další studium.  Poté obvykle přichází osobní interpretace výsledků ve škole, avšak prezenční výuka dosud nebyla obnovena, proto po dohodě s Mgr. Sylvou  Štěpitovou, jednatelkou firmy VISC, psycholožkou a kariérovou poradkyní proběhlo 9. 2. 2021 vyhodnocení opět na dálku.

Akce se setkala s pozitivním ohlasem studentů a pomohla jim při kariérovém rozhodování a volbě seminářů.

Mgr. Ivana Andrýsková
​kariérová poradkyně


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město