Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Jsme dobrý tým

Školní kolo týmové soutěže "Prezentiáda" je za námi

vytvořeno: 22.3.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

V naší škole proběhlo školní kolo týmové soutěže „Prezentiáda“ v projektové tvorbě pro dvou až tříčlenné týmy. Soutěžící měly možnost vybrat si ze dvou témat: „ Co si odnášíme ze školy“ a „ Kde domov můj“.

Bylˇy vybrány  tři týmy ze třídy 2.E, které se skládají ze studentů Anny Marie Vodehnalové, Veroniky Florešové, Kateřiny Novotné, Terezy Molkové, Tomáše Pavlíčka, Sáry Barnetové, Andrey Náplavové a Zlaty Kučerové. Týmy  projdou  ještě nominačním kolem  do krajského kola  Prezentiády. Krajské kolo bude probíhat v dubnu na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně.

Všem zúčastněným ve školním kole děkujeme, žáci ukázali svou dovednost pracovat jako uživatelé v programu MS Office a hlavně dokázali svou soudržnost pracovat v týmu, což není vždy jednoduché.

Ing. Petra Pilková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město