Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Jak jezdí traktor New Holland?

Naši studenti to už ví

vytvořeno: 28.3.2017, před 3 roky v rubrice Aktuality

Na základě dlouhodobé spolupráce se společností NAVOS a.s. Kroměříž, nám na přelomu ledna a února 2017 zapůjčila jedna z dceřiných společností firma AGROTECHNIC MORAVIA a.s. Kroměříž, nový traktor New Holland TG 175. Posláním této společnosti je navrhnout zákazníkům optimální řešení a následně zajistit dodávku nejmodernější zemědělské a stavební techniky světových výrobců a to včetně kompletního obchodně technického servisu. To znamená zajištění komplexních služeb. Základem jejího poslání je osobní kontakt se zákazníky, zjištění jejich skutečných potřeb. Cílem je budování dlouhodobého vztahu se zákazníky a získání jejich plné důvěry. Svoje působení chápe firma jako službu zákazníkům, kterým také efektivně navrhne a včas dodá to, co skutečně potřebují pro svou činnost. Možnost otestovat nový traktor New Holland TG 175, byla lákavá a zajímavá. Najeli jsme s ním ve výcviku 8 motohodin a hodnocení je velice pozitivní. Traktor splňuje naše představy o tom, že nové výcvikové vozidlo, které může nahradit stávající Zetory vyráběné někdy kolem roku 1990, posune úroveň a technické parametry stroje blíže k realitě. Studenti musí používat moderní techniku a nikoliv stroje staré několik desítek let. Na našem Dnu otevřených dveří byl stroj obdivován mnoha účastníky a často zde byl opakován názor, že škola by žákům měla zajistit pro výuku a výcvik moderní školní pomůcky a příprava by měla směřovat ke společnému cíli – žáky naučit ovládat moderní a v současnosti používanou techniku a mechanizaci. New Holland TG 175 je kvalitní traktor, s dobrým a dostačujícím vybavením a mohl by nám při výcviku hodně pomoci a také posunout kvalitu vzdělávání správným směrem. Našim cílem nemůže být nic jiného, než přiblížit výuku co nejblíže prostředí moderní zemědělské společnosti, používající špičkovou mechanizaci. Obnova našeho vozového parku výcvikových vozidel, jejíž stáří je kolem třiceti let, je krokem nezbytným. Nezbývá než věřit, že se podaří škole a jejímu zřizovateli zajistit zdroje pro tuto obnovu. Poděkovaní za vstřícný přístup patří vedení firmy a také našemu bývalému studentu, nyní obchodnímu zástupci firmy AGROTECHNIC MORAVIA a.s. Kroměříž, Ing. Ondřeji Mikelovi. Ve společnosti NAVOS a.s. pracuje celá řada našich bývalých absolventů a jsme moc rádi a těší nás, že na naši školu nezapomínají. V našem zájmu je v uvedené spolupráci pokračovat a těšit se na renesanci zemědělského školství.

Mgr. Radislav Dolina a Ing. Ivo Studénka


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město