Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Jak bude vypadat výuka od 11. května 2020?

Informace pro studenty posledních ročníků (3.CDFK a 4.AEGHMS)

vytvořeno: 5.5.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU V OBDOBÍ OD 11. 5. 2020

Dle sdělení MŠMT bude od 11. května možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků ve škole za účelem uzavření klasifikace a přípravy na závěrečné a maturitní zkoušky.

Od 11. května budou organizovány konzultace. Rozvrh konzultací a rozdělení žáků do skupin je uveden v příloze. V týdnu od 18. května 2020 jsou zařazeny praktické maturitní zkoušky, pouze praktická maturitní zkouška třídy 4. M se uskuteční v týdnu od 25. května.

Další termíny související s uzavřením klasifikace a ukončením 2. pololetí školního roku budou uvedeny v Plánu akcí. Při uzavírání klasifikace za 2. pololetí bude postupováno v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb., viz příloha.

V týdnu od 25. května budou žáci čerpat volno k přípravě na maturitní zkoušku.

Provoz školy a hygienická opatření budou realizována v souladu s dokumentem „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020“, viz příloha.

Při cestě do školy, ze školy, před školou a v budově školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Při prvním vstupu do školy je povinností každého žáka odevzdat vyplněné Čestné prohlášení, viz příloha.

Od 11. května 2020 se obnovuje provoz školní jídelny. Zájemci o stravování v pondělí 11. 5. 2020 se musí přihlásit nejpozději do středy 6. 5. 2020 do 10:00. Čas pro výdej obědů je stanoven od 11:30 do 12:30.

Pevně věřím, že všechny úkoly, které nás ještě v tomto školním roce čekají, bez problémů a úspěšně společně zvládneme.

Ing. Růžena Borková© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město