Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informativní schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků

Učební obory

vytvořeno: 8.6.2021, před 3 roky v rubrice Aktuality

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO BUDOUCÍ ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

UČEBNÍ OBORY – ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ


Vážení studenti,

zveme Vás na informativní schůzku žáků nastupujících do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022, která se bude konat v čtvrtek 24. června 2021 pro učební obory: 

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, STROJNÍ MECHANIK, OBRÁBĚČ KOVŮ, TRUHLÁŘ

Vzhledem k současným hygienickým opatřením nepůjde o tradiční schůzku, na které se žáci jednotlivých tříd setkají spolu a kde se jim představí vedení školy spolu s třídními učiteli. Půjde o setkání, kdy vám, studentům, potřebujeme předat informace týkající se stravování, vystavení ISIC karty a nástupu do školy.

Proto žádáme naše budoucí studenty, aby se ve čtvrtek 24. června 2021 dostavili kdykoliv v době od 13 do 15 hodin do budovy školy v Uherském Hradišti (Revoluční 747), kde setkání proběhne. Přineste si s sebou vyplněnou žádost o vystavení ISIC karty a částku 290 Kč (mějte ji přesně nachystanou). ISIC karta vám umožní vstup do školy, objednávání stravy, kopírování a půjčování knih v infocentru školy. Po pořízení vaší fotografie na ISIC kartu vám budou předány další informace týkající se stravování, nástupu do školy apod.

Pokud se žák nebude moci zúčastnit informativní schůzky spojené s pořizováním fotografií žáků na ISIC kartu, tak se zákonný zástupce žáka nebo žák dostaví na sekretariát školy s vyplněnou žádostí o vystavení ISIC karty spolu s fotografií pasového formátu v červnu kdykoliv v době od 8 do 14 hodin a o prázdninách v úředních dnech.
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město