Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informační schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků

MATURITNÍ OBORY

datum akce 26.6.2020, před 4 roky | vytvořeno: 20.6.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Vážení studenti,

zveme Vás na informativní schůzku žáků nastupujících do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021, která se bude konat v pátek 26. června 2020 od 9 do 11 hodin pro obory vzdělání AGROPODNIKÁNÍ, EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, STAVEBNICTVÍ, MECHANIK SEŘIZOVAČ

Pro obor GYMNÁZIUM se bude informativní schůzka konat v pátek 26. června 2020 v době od 12 do 14 hodin.

Vzhledem k současným hygienickým opatřením nepůjde o tradiční schůzku, na které se žáci jednotlivých tříd setkají spolu a kde se jim představí vedení školy spolu s třídními učiteli. Půjde o setkání, kdy vám, studentům, potřebujeme předat informace týkající se stravování, vystavení ISIC karty a nástupu do školy.

 Přineste si s sebou vyplněnou žádost o vystavení ISIC karty a částku 290 Kč (mějte ji přesně nachystanou). ISIC karta vám umožní vstup do školy, objednávání stravy, kopírování a půjčování knih v infocentru školy. Po pořízení vaší fotografie na ISIC kartu vám budou předány další informace týkající se stravování, nástupu do školy apod.

Pokud se žák nebude moci zúčastnit informativní schůzky spojené s pořizováním fotografií žáků na ISIC kartu, tak se zákonný zástupce žáka nebo žák dostaví na sekretariát školy s vyplněnou žádostí o vystavení ISIC karty spolu s fotografií pasového formátu v červnu kdykoliv v době od 8 do 14 hodin a o prázdninách v úředních dnech.
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město