Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

INFORMACE SPÁDOVÉ ŠKOLY K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Epidemiologická opatření ke konání didaktický testů

vytvořeno: 31.8.2021, před 3 roky v rubrice Aktuality

Nadále platí obecné „rouškové“ mimořádné opatření (viz mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2021), podle kterého jsou všechny osoby povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, příp. roušku) ve vnitřních prostorech staveb, tedy např. při pohybu na chodbách mezi učebnami.

Didaktický test je dle výkladu MŠMT součástí vzdělávaní ve školách, a proto se na něj uplatňuje výjimka dle bodu 3 písm. c mimořádného opatření. Povinné nošení roušek se tedy nevztahuje na žáky a studenty, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (bez ohledu na velikost rozestupů).

Maturitní zkoušky se účastní méně jak 20 osob v jedné místnosti, proto není potřeba dokládat negativní test / prodělaný covid-19 / očkování.


​​Ing. Růžena Borková, zástupkyně ředitele školy


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město