Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace pro všechny strávníky

vytvořeno: 31.8.2018, před 6 roky v rubrice Aktuality

Z důvodu zrušení našeho účtu číslo 5558410247/0100 a účtu číslo 100151471/0800 je nutné, aby všichni strávníci znovu nastavili inkaso pro platbu za stravné na zcela 

nový účet číslo 6037179099/5500

Nově vyplněné svolení k inkasu je nutné odevzdat do 26.9.2018 v kanceláři školní jídelny ve Starém Městě. Žáci stravující se v Uherském Hradišti odevzdají přihlášky do 26.9.2018 kuchařům ve školní  jídelně v Uherském Hradišti.
Přihlášku najdete na webových stránkách školy.

Případné dotazy zodpoví p. Prajzová tel. č. 734 261 694. 


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město