Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace pro studenty budoucích prvních ročníků

vytvořeno: 21.5.2024, před 2 měsíci v rubrice Aktuality

Informace pro přijaté uchazeče do maturitních oborů


Vážení studenti,

zveme Vás na informativní schůzku žáků nastupujících do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025, která se bude konat v úterý 4. června 2024 pro obory vzdělání:  

AGROPODNIKÁNÍ, EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, STAVEBNICTVÍ, MECHANIK SEŘIZOVAČ

Žádáme studenty oborů agropodnikání, ekonomika a podnikání, stavebnictví a mechanik seřizovač, aby se dostavili v úterý 4. června 2024 v době od 14.00 do 14.30 hodin do budovy školy ve Starém Městě, kde proběhne focení studentů pro vystavení karty ISIC. Přineste si s sebou vyplněnou žádost o vystavení ISIC karty a částku 350 Kč (mějte ji, prosím, přesně nachystanou). ISIC karta vám umožní vstup do školy, objednávání stravy, kopírování a půjčování knih v infocentru školy. Ve 14.30 a 15.00 hodin proběhne v aule školy schůzka studentů a rodičů studentů budoucích prvních ročníků s vedením školy, na které vám budou sděleny nejdůležitější informace týkající se začátku školního roku (zahájení školního roku, informace o stravování atd.).

Studenti EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, vyplňte nejpozději do 4. června 2024 dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk a destinaci lyžařského výcvikového kurzu.

Studenti oboru MECHANIK SEŘIZOVAČ, vyplňte nejpozději do 4. června 2024 tento formulář, ve kterém si budete vybírat pracovní oděv do odborného výcviku. Děkujeme.


Vážení studenti,

zveme Vás na informativní schůzku žáků nastupujících do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025, která se bude konat v úterý 4. června 2024 pro obory vzdělání:  

GYMNÁZIUM

žádáme studenty oborů GYMNÁZIUM, aby se dostavili v úterý 4. června 2024 v době od 15.00 do 15.30 hodin do budovy školy ve Starém Městě, kde proběhne focení studentů pro vystavení karty ISIC. Přineste si s sebou vyplněnou žádost o vystavení ISIC karty a částku 350 Kč (mějte ji, prosím, přesně nachystanou). ISIC karta vám umožní vstup do školy, objednávání stravy, kopírování a půjčování knih v infocentru školy. Ve 15.30 a 16.00 hodin proběhne v aule školy schůzka studentů a rodičů studentů budoucích prvních ročníků s vedením školy, na které vám budou sděleny nejdůležitější informace týkající se začátku školního roku (zahájení školního roku, informace o stravování atd.).

Pokud se žák nebude moci zúčastnit informativní schůzky spojené s pořizováním fotografií žáků na ISIC kartu, tak se zákonný zástupce žáka nebo žák dostaví na sekretariát školy s vyplněnou žádostí o vystavení ISIC karty spolu s fotografií pasového formátu v červnu kdykoliv v době od 8 do 14 hodin a o prázdninách v úředních dnech.

Studenti oboru GYMNÁZIUM, vyplňte nejpozději do 4. června 2024 tento on-line dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk, estetickou výchovu (hudební nebo výtvarnou výchovu) a destinaci lyžařského výcvikového kurzu.

Informace pro přijaté uchazeče do učebních oborů

Vážení studenti,

zveme Vás na informativní schůzku žáků nastupujících do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025, která se bude konat ve čtvrtek 6. června 2024 pro učební obory

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, STROJNÍ MECHANIK, OBRÁBĚČ KOVŮ, TRUHLÁŘ

Půjde o setkání, kdy vám, studentům, potřebujeme předat informace týkající se stravování, vystavení ISIC karty a nástupu do školy. Proto žádáme naše budoucí studenty, aby se ve čtvrtek 6. června 2024 dostavili kdykoliv v době od 13 do 15 hodin do budovy školy v Uherském Hradišti (Revoluční 747), kde setkání proběhne. Přineste si s sebou vyplněnou žádost o vystavení ISIC karty a částku 350 Kč (mějte ji přesně nachystanou). ISIC karta vám umožní vstup do školy, objednávání stravy a kopírování. Po pořízení vaší fotografie na ISIC kartu vám budou předány další informace týkající se stravování, nástupu do školy apod. Pro potřeby zabezpečení pracovních oděvů pro odborný výcvik, vyplňte tento formulář. Děkujeme.

Pokud se žák nebude moci zúčastnit informativní schůzky spojené s pořizováním fotografií žáků na ISIC kartu, tak se zákonný zástupce žáka nebo žák dostaví na sekretariát školy s vyplněnou žádostí o vystavení ISIC karty spolu s fotografií pasového formátu v červnu kdykoliv v době od 8 do 14 hodin a o prázdninách v úředních dnech.

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město