Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace k ubytování v Domově mládeže

vytvořeno: 28.8.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Při rozhodování o umístění žáků do domova mládeže ve školním roce 2020-21 byla využita celá kapacita domovů mládeže ve Starém Městě a Uherském Hradišti. Žákům, kteří z kapacitních důvodů nebyli umístěni, bylo rozhodnutí zasláno elektronickou poštou.

Zahájení ubytování v domově mládeže je v pondělí  31.8.2020 od 15.00 hodin.

Při nástupu je nutné, aby žák předal písemné prohlášení žáka nebo zákonného zástupce, že v průběhu posledních dnů nepřišel do styku s osobami nemocnými infekční chorobou (prohlášení zde ke stažení).

Nutné je mít sebou roušky. Děkujeme.

Mgr. Vlasta Žáková© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město