Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

I letos u nás proběhla chemická olympiáda kategorie C!

vytvořeno: 6.5.2019, před 5 roky v rubrice Aktuality

Letošní rok se jako obvykle konala chemická olympiáda. V kategorii C (pro 1. a 2.ročníky) se olympiády ve školním kole účastnilo celkem 7 našich studentů.

V průběhu února se tito studenti zabývali úlohami domácího kola. Po vyhodnocení výsledků ze studijní části většina absolvovala test školního kola a zúčastnila jsme se i praktické části. V testu bylo pět úloh s podobným zaměřením jako v domácí části.Praktická část byla velmi zajímavá, obsahovala pouze jednu úlohu s názvem: "Kyselé vínečko podalas' mi k pití…". Studenti během tohoto úkolu stanovili titrací koncentraci kyseliny vinné ve víně a z této koncentrace pak dále počítali další příklady, které s tímto tématem souvisejí.

Po opravení a sečtení bodů z domácí i školní části se na prvním místě s celkovým počtem 144,5 bodů umístila Tereza Klofáčová ze 2.H, následovaná Kristýnou Zlomkovou ze 2.H (133,5 bodů) a Pavlínou Lukeštíkovou opět ze 2.H (131 bodů). Celkový počet bodů, který se dal získat ze všech těchto částí, byl 160.

Ve čtvrtek 4.4.2019 se v budově Technologické fakulty UTB ve Zlíně konalo krajské kolo této kategorie. Krajského kola se nakonec za naši školu zúčastnila pouze Kristýna Zlomková ze 2.H.

Tohoto kola se zúčastnilo celkem 28 studentů, kteří museli prokazovat znalosti přesahující rámec střední školy v celkem dvou částech (teoretické a praktické). Kristýna se svými vědomostmi se na přední příčky neprobojovala, ale toto kolo jí jistě bylo velkým přínosem a zkušeností. Děkujeme všem studentům a studentkám za přípravu a čas, který této soutěži věnovali!

Mgr. Lenka Wasserbauerová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město