Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Exkurze do Cyrilometodějského centra

vytvořeno: 11.1.2023, před 5 měsíci v rubrice Aktuality

Krátce před Vánocemi jsme se v rámci výuky dějepisu vypravili do Památníku Velké Moravy. Zajímalo nás hlavně nově otevřené Cyrilometodějské centrum. Hned po příchodu nás čekalo video, které nám přiblížilo život na Veligradu. Poté jsme si prošli starší expozici, která byla jakýmsi dodatkem k videu. Zde jsme se dozvěděli více o každodenním životě Moravanů, viděli reálné artefakty, a to včetně kosterních nálezů, i rekonstrukce staveb, které se nacházely na území Starého Města a Uherského Hradiště v 9. století.

Nakonec jsme šli na prohlídku nové časti. Tam se nachází jednak výstava na téma pravěku v našem kraji, jednak multimediálně zpracovaný příběh Konstantina a Metoděje. Celé Cyrilometodějské centrum je velmi interaktivní, můžete si prohlédnout dobové nástroje, na některé repliky si můžete i sáhnout! Jde poznat, jakou si zaměstnanci Slováckého muzea s novou expozicí dali práci.


Klára Pavlicová, 2. H


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město