Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Es war absolut fantastisch!

Úspěšná pracovní stáž v Německu

vytvořeno: 1.10.2019, před 5 měsíci v rubrice Aktuality

Počátkem září odcestoval student našeho gymnázia Stanislav Psotka ze 4. H na pracovní stáž do Německa. Stáž navazuje na dlouholetý mezinárodní projekt „CertiLinqua – Fir for EUROPE and the WORLD“, na kterém naše gymnázium participuje společně s partnerskou školou Michael Ende Gymnasium v Tönisvorstu. Pracovní praxe jsou výběrové a účastnit se jich mohou pouze studenti s pokročilou úrovní znalostí cizího jazyka. Na stáž tak odjíždí jeden, maximálně dva uchazeči, kteří splňují požadovaná kritéria. K těm patří absolvování minimálně 70 výukových jednotek zvoleného předmětu v cizím jazyce, znalost prvního cizího jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalost druhého cizího jazyka na úrovni B1 SERR, účast na evropských, příp. mezinárodních projektech a absolvování pracovní stáže, na niž navazuje vypracování a prezentace souhrnné zprávy v cizím jazyce. Požadovanou úroveň znalostí cizích jazyků je třeba doložit diplomem či certifikátem o absolvování jazykové zkoušky.

Pracovní stáž organizuje naše partnerské gymnázium přímo ve městě Tönisvorst. Cílem celého projektu je zejména zvýšení motivace studentů ke studiu cizích jazyků, podpora aktivní komunikačních kompetencí a způsobilosti ke komunikaci v první či druhém cizím jazyce. Letošní účastník Stanislav Psotka strávil v Německu 2 týdny. Ubytování bylo zajištěno v hostitelské rodině. Pracovní stáž proběhla ve firmě ArcaVentilen v Tönisvorstu. Komunikace probíhala výhradně v německém jazyce a to jak v hostitelské rodině, tak na pracovišti. Součástí pracovní stáže bylo poznávání komplexního pracovního procesu, životního stylu a způsobu života v Německu. Stáž je nesmírně náročná, ale zároveň velmi obohacující. „Es war sehr anstrengend, aber absolut fantastich!“ dokládá nadšeně Standa, který po návratu mluví jen německy. Pracovní stáž bude pokračovat v říjnu, kdy k nám do Starého Města zavítají dva studenti z Tönisvostu, na něž se už teď všichni velmi těšíme.

Děkujeme Standovi za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme mu, aby získané jazykové znalosti a dovednosti bohatě zúročil ve svém dalším studiu.

Za sekci německého jazyka
Mgr. Helena Hlavačková, Ph.D
​Foto: Mgr. Pavel Palička


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město