Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Ekonomky vybojovaly 3. místo

Úspěšně nás reprezentovaly v celostátní soutěži "Rozpočti si to!"

vytvořeno: 16.6.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

Posledních 5. měsíců jsme se věnovali online soutěži „Rozpočti si to!“. Soutěž měla 3 kola, v prvním kole jsme si vybrali rodinu, kterou jsme měli popsat včetně bydlení, vybavení, aut atd. tyto údaje jsme pak uvedli v rozpočtu.  Ve druhém kole jsme měli popsat, jak se bude rodina stravovat a jaké bude mít zájmy. Také jsme měli popsat, jak vypadají v dané rodině Vánoce. Vše jsme opět museli uvést v rozpočtu domácnosti. Třetí kolo bylo věnováno investicím, výběru vhodného bankovního účtu, následně jsme vše zapsali do finálního rozpočtu domácnosti.

Cílem celé soutěže bylo nasbírat co nejvíce zlatých mincí, které jsme dostávali za řádné splnění zadaných úkolů. 10 nejlepších týmů ze 42 čekala odměna v podobě zábavné hry „Burza“, která se konala v Praze.

V pondělí 12. 6. 2017 jsme ve 4:44 h nastoupili na vlak ve Starém Městě směr Praha. Do Prahy jsme dorazili před 9. hodinou a šli jsme se pokochat krásami Václavského náměstí. Poté jsme vyrazili do nedaleké ZŠ Vodičkova. Nejprve proběhl uvítací proslov a poté jsme se vrhli na hru „Burza“. Uvedená hra se skládala ze 6-ti různých kol, ve kterých jsme investovali do 11 rozdílných akcií. V této hře jsme se z 10-ti týmů umístili na pěkném 3. místě.

Soutěží nás provázela Ing. Kateřina Lichtenberková (odborný garant projektu) a Jana Jassmína Bulínová (manažerka soutěže). Jako pedagogický dozor se nám věnovala paní učitelka Ing. Zdeňka Adamčíková.

Za tým:
Kristýna Džubová (kapitán)
Monika Abschneiderová
Petra Kaňovská
Andrea Náplavová
Lucie Varmužová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město