Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Ekonomická olympiáda

vytvořeno: 2.2.2023, před 1 rokem v rubrice Aktuality

Školní kolo soutěže proběhlo 25.11. a 29.11. 2022, celkem se zapojilo 30 800 žáků z 503 škol, ti nejlepší pak postoupili do krajského kola. Krajské kolo soutěže bylo 30. 1. 2023 na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Naši školu reprezentoval Kalivoda Tomáš (3.E), Havlík Jan (4.E), Smutný Jan (4.E) a Škrášek Jan (4.E).

Studenti byli testováni na základě písemného testu, který se skládal z uzavřených a otevřených otázek. Do finále postupují z každého kraje 2 studenti, dále pak až 22 studentů, kteří měli nejlepší bodové hodnocení v rámci celé České republiky. Celkem tedy může postoupit do finále EO v České národní bance až 50 studentů. Finále Ekonomické olympiády se uskuteční jako dvoudenní akce v termínu 19. – 20. června 2023 v České národní bance v Praze.

Jsme rádi, že jsme se olympiády zúčastnili a získali tak další nové zkušenosti. Děkuji všem za účast.

Ing. Zdeňka Adamčíková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město