Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Ekonomická olympiáda

vytvořeno: 24.2.2019, před 1 rokem v rubrice Aktuality

Dne 7. 2. 2018 se naši žáci zúčastnili Krajské soutěže v Ekonomické olympiádě, která se konala v budově 14/15 Baťův institut ve Zlíně. Organizátorem soutěže je Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV).

Studenti byli testováni na základě písemného testu, který se skládal z uzavřených a otevřených otázek. Do finále postupují z každého kraje 2 studenti, dále pak až 22 studentů, kteří měli nejlepší bodové hodnocení v rámci celé České republiky. Celkem tedy může postoupit do finále EO v České národní bance až 50 studentů.

Finále Ekonomické olympiády bude probíhat v reprezentativních prostorech České národní banky v Praze 23. 5. 2019, formou písemné a následně i ústní zkoušky. Z 50 finalistů postupuje do užšího výběru 10 nejlepších, kteří budou obhajovat své znalosti ústně před odbornou porotou. Na základě rovného hlasování volí porotci vítězná místa. Po vyhlášení výsledků se finalisté setkávají s ekonomy, organizátory Ekonomické olympiády a partnery projektu. V letošním školním roce se Ekonomické olympiády zúčastnilo přes 15 000 studentů z 337 škol. Školní kolo soutěže proběhlo 13. 12. 2018.

I když jsme nepostoupili do Prahy, jsme rádi, že jsme se zúčastnili této olympiády a získali další nové zkušenosti. Děkuji všem za účast.


Ing. Zdeňka Adamčíková


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město