Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Duch hradišťské věznice ožívá na filmovém plátně

vytvořeno: 13.5.2024, před 1 měsícem v rubrice Aktuality

V pondělí 6. května jsme spolu s žáky tříd 1. E, 2. E, 3. E a 3. H navštívili projekci dokumentárního filmu Vězení dějin vypovídajícího nejen o historii bývalé věznice v Uherském Hradišti.

Snímek režisérů Jana Gogoly ml. a Matěje Hrudičky byl natočen z popudu zájmového spolku MEMORIA založeného před několika lety s cílem zajistit důstojné využití prostor bývalé uherskohradišťské věznice. Toho snad bylo konečně docíleno, neboť v areálu bývalé věznice má vedle jiných objektů vzniknout i muzeum s památníkem.

Dokumentární film je „artovým“ dílem, jež se nesnaží prvoplánově zaujmout dějepisným vyprávěním o historii věznice, ale spíše zaujmout diváka audiovizuálními vjemy a přiblížit mu genius loci, atmosféru onoho místa. Spolu s kameramany, zvukaři, moderátory a pamětníky tak procházíme každou píď vězeňského prostranství a v zapomenutých škvírách a temných zákoutích hledáme cokoliv, co v nás podnítí imaginaci, co nám přiblíží, jaké to asi mohlo být. Jak se cítili vězni, bachaři a další zaměstnanci věznice, jak hrozné muselo být mučení při komunistických výsleších padesátých let.

Ducha místa s námi spoluobjevují pamětníci nejen z řad vězňů. Asi nejsilněji působí reakce dcery a vnučky jednoho z dozorců, jenž se dle dobových pramenů spolupodílel na brutálních výsleších a týrání vězňů minulého režimu. Kontrastní a velmi zajímavý je také rozhovor mezi bývalým předsedou KSČM Jiřím Svobodou a Vlastou Černou, jež byla komunistickým režimem perzekuována a rok života prožila za mřížemi hradišťské věznice. Vystupují zde rovněž zástupkyně spolku Dcery, upozorňujícího na osudy rodin politických vězňů, dlouholetá pedagožka uherskohradišťského gymnázia Světlana Janíčková, po níž byla v 50. letech minulého století pojmenována odbojová skupina Světlana, taktéž vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica či akademický sochař Otmar Oliva, který jako politický vězeň prošel plzeňskou věznicí na Borech, ale i hrdinové všedního dne. Rozhovory všech účinkujících působí autenticky a svou otevřeností obohacují dokument o další rozměr.

Sledovat takový film nebylo úplně jednoduché, což potvrdila i zpětná vazba od žáků. Autoři sami si byli tohoto faktu vědomi, takže zástupce spolku Memoria, pan MgA. Michal Stránský, ještě před samotným promítáním uvedl posluchače alespoň trochu do dějin českých zemí ve 20. století v souvislosti s proměnami věznice a jejího účelu. I tak si myslím, že pro žáky základních škol, kteří byli v kině rovněž přítomni, nebyl děj filmu úplně snadno uchopitelný. To se projevilo i při závěrečné debatě, v níž se projevovali především žáci naší školy.

Odkaz na film: https://www.csfd.cz/film/1391776-vezeni-dejin/prehled/

Odkaz na stránky Memoria zabývající se budoucností věznice: https://veznicehradiste.cz/4

Mgr. Adam Vaňhara

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město