Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Dominik Bílek absolvoval kurz na PřF MU Brno

vytvořeno: 4.11.2016, před 3 roky v rubrice Aktuality

Ve dnech 30. září, 6. října, 14. října a 20. října jsem se zúčastnil výběrového geografického kurzu TALENT na Geografickém ústavu, který je součástí přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Téma prvního kurzu, který probíhal na Geografickém ústavu v Brně, byla kartografie. Cílem  bylo seznámení se s kartografií v praxi, tvoření vlastních map a tras díky různým aplikacím na chytrých telefonech a GPS zařízeních.

Druhý kurz byl čistě terénní, navštívili jsme oblast pískovcových skal nedaleko Pardubic - Toulovcovy maštale. Toto terénní cvičení mělo za úkol věci, které se učíme jen jako teorii, ukázat v praxi. Pozorovali jsme vznik meandru, nebo měřili průtoky menších toků a říček.

Třetí kurz se odehrával opět na Geografickém ústavu. Téma kurzu byly povodně, tento kurz byl zaměřen z větší části jen na teorii, ale dozvěděli jsme se spoustu nových informací o vzniku a problematice povodní.

Pro čtvrtý kurz jsme museli ještě jednou a tudíž i naposled navštívit Geografický ústav. Probíhal formou přednášek na téma obyvatelstvo, následně jsme se bavili o problémech jako přelidnění, nebo vysoká úmrtnost v rozvojových zemích. Jako poslední činnost na tomto kurzu jsme si vyzkoušeli tvorbu věkových pyramid.

Po ukončení čtvrtého kurzu jsem dostal certifikát o úspěšném dokončení kurzu, ale ten je ta méně podstatná část, kterou si z těchto kurzů odnáším. O mnoho cennější jsou nově nabyté vědomosti a zkušenosti, které budu moci využít jak při maturitě, tak při mém dalším působení na vysoké škole.

Dominik Bílek, 4.G


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město