Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Dodatek k přijímacím zkouškám

vytvořeno: 10.5.2021, před 3 roky v rubrice Aktuality

Na základě nového opatření obecné povahy vydaného MŠMT dne 7. května 2021 (č. j.: MSMT-4337/2021-8) informujeme o: 

  • možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu. To znamená, že všichni uchazeči, kteří měli konat oba termíny JPZ na naší škole, mohou konat náhradní termín bez ohledu na důvod, pro který nekonali přijímací zkoušku v řádném termínu. Tito uchazeči musí řediteli školy potvrdit svůj zájem konat zkoušku v náhradním termínu do 14. května 2021. 
  • o možnosti zpětvzetí zápisového lístku pro uchazeče z náhradního termínu. To znamená, že uchazeč, který konal zkoušku v náhradním termínu a byl následně přijat ke studiu na střední škole, může vzít zpět zápisový lístek z první školy, kam jej odevzdal.
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město