Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Dobrovolníci v řadách rodilých mluvčích

vytvořeno: 19.3.2019, před 5 roky v rubrice Aktuality

Získat rodilého mluvčího do výuky cizího jazyka je nadmíru užitečná věc. Velkým pomocníkem pro jeho získání může být i dobrovolnická organizace Akropolis, která funguje jako vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum v Uherském Hradišti. Jejím prostřednictvím se nám podařilo navázat kontakt s ruskou vysokoškolsky vzdělanou dívkou, jež uskutečňuje roční pobyt v naší republice právě v této instituci jako dobrovolnice.

Vyučovací hodiny s Mášou, jak jí hned studenti přátelsky mezi sebou začali říkat, se odehrávaly od počátku února až do poloviny března, a to několikrát týdně v prvních až třetích ročnících. Marija Savičeva seznamovala studenty ruského jazyka s historií a tradicemi své země, se zajímavými městy, s názvy oblečení a jeho detailů. Ruštináři se dozvěděli spoustu slovní zásoby hlavně hovorového charakteru, která se v učebnicích nevyskytuje a na internetu obtížněji vyhledává. Marija úspěšně navázala kontakt se studenty a studentkami a vedla je k aktivní komunikaci během hodiny. Především se to dařilo ve 2.H, která se zapojovala úspěšně do výuky dotazy i odpověďmi.

Mgr. Zdeňka Šupková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město