Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Dny plné přednášek

vytvořeno: 18.4.2018, před 6 roky v rubrice Aktuality

Zatímco se dvě dubnová dopoledne v našich lavicích „potili“ případní budoucí studenti, zbytek školy měl jiný program. Většina žáků z 1. až 3. ročníků si sedla do hlavního sálu Společensko – kulturního domu ve Starém Městě, aby si vyslechla přednášky připravené nadšenými kantory z Fakulty Technologické Baťovy univerzity Zlín.

Nejprve jsme se 90 minut ve čtvrtek 12. 4. snažili pochopit prezentaci pana RNDr. Marka Ingra, Ph.D – Proteiny jako motory živých soustav a po krátké přestávce jsme si během 45 minut udělali představu o práci doc. Ing. Romana Čermáka a tvorbě umělých kompozitních materiálů na základě mikroskopického studia stavby materiálů přírodních aneb Jak napodobit přírodu.

V pátek 16. 4. za  venkovního deštivého počasí jsme si v suchu v sále částečně zopakovali fyziku a zeměpis v přednášce Jak vzniká déšť od doc. Ing. Petra Ponížila a cyklus přednášek uzavřela velmi poutavým vyprávěním doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D,  a to na téma (Ne)bezpečný lepek.

Vystoupení všech vysokoškolských učitelů bylo velmi dobře připravené a pochopitelné, takže rozhodně obohatilo naši běžnou výuku přírodovědných oborů.

Za organizátory akce Mgr. Irena Machová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město