Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Divadelní představení Peter Black

vytvořeno: 28.9.2016, před 7 roky v rubrice Aktuality

V úterý 20. 9. 2016 se třídy 2.AESMGH a 3.AESMGH zúčastnily divadelního představení, které se konalo v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Herci z Divadelního centra ze Zlína nám zahráli příběh navazující na předešlé představení  Petera Blacka 1, který si nyní hledal práci.

Peter Black jakožto člověk z ulice začíná svoji novou cestu za prací. Peter si vyzkoušel mnoho profesí od pouličního prodavače časopisů přes kominíka, stěhováka nebo obsluhy mycího zařízení aut. Ovšem u žádných z těchto profesí nevydržel dlouho, protože postrádal vlastnosti vhodné pro tyto profese. Nakonec se dostává k práci, kterou i studoval, a tak se stává IT operátorem v knihovně, kde najde i něco jiného než zaměstnání,  a to lásku.

Anglické představení se nám velice líbilo. Herci mluvili velmi zřetelně, a tak bylo všemu dobře rozumět. Téma se nás všech bezprostředně týkalo, protože dříve nebo později budeme hledat naše správné zaměstnání, a je tedy možné, že jich vystřídáme hned několik stejně jako Peter Black.

Ondřej Bělošek, 2.G


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město