Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Digitální výuka napříč Evropou

Další projekt Erasmus+ na naší škole

vytvořeno: 6.11.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

Jak učit přírodovědné předměty pomocí moderních technologií? Lze využít mobilní telefon při výuce fyziky, chemie nebo geografie?

Nejen o těchto otázkách debatovali učitelé z pěti evropských států v prostorách Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě. Vyučující ze Švédska, Portugalska, Itálie a Rumunska se sešli v české škole na prvním společném mítinku, na němž plánovali podrobnosti společného projektu. Projekt Digital Teaching in natural scientific subjects je spolufinancování Evropskou unií v rámci klíčové aktivity KA2 projektu Erasmus+. Tento projekt umožňuje studentům a učitelům z různých zemi pracovat na společném tématu a poznávat odlišné regiony, kulturu, ale i jiný přístup k výuce.

A co je cílem projektu? Společnými silami budou učitelů a studenti vytvářet databázi nápadů, pracovních listů a aktivit k využití moderních technologií ve výuce, konkrétně v  předmětech chemie, biologie, geografie a fyziky. Každá ze škol má v projektu určitou roli – SOŠ a Gymnázium Staré Město je hlavním koordinátorem projektu. Kromě organizačních záležitostí se bude podílet na tvorbě webové a facebookové stránky projektu, profilu na TwinSpace a bude podávat návrhy (spolu se školami z Itálie, Švédska a Rumunska) na vytvoření mobilních aplikací pro Android, které bude mít na starosti portugalská škola z města Loulé.

Na každý společný mítink si každá škola připraví workshop pro ostatní, ve kterém představí možnosti využití digitálních technologií v konkrétních předmětech. Jednotlivé workshopy budou připravovat učitelé spolu se svými studenty. Na samotném workshopu se pak studenti stanou učiteli a sami si svůj workshop povedou. Pro studenty to bude velká výzva. Výsledky své práce budou prezentovat v anglickém jazyce, jenž se stal jednacím jazykem celého projektu.

Projekt je teprve na samotném začátku a všechny zapojené školy čeká mnoho práce. První nápady o propojení moderních technologií v přírodovědných předmětech představí školy již v únoru 2018 na mobilitě v Itálii.

Mgr. Soňa Patočková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město