Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Deutsch macht uns Spass

vytvořeno: 13.3.2024, před 3 měsíci v rubrice Aktuality

Ve čtvrtek 15. 2. 2024 se uskutečnila školní kola olympiády v německém jazyce. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Obsahem soutěže byl poslech s porozuměním, v rámci ústní prezentace soutěžící hovořili k vylosovanému tématu a vedli spontánní dialogy.  Soutěž proběhla v úžasně uvolněné a velmi příjemné atmosféře, za což všem zúčastněným žákům velmi děkujeme. Bylo to radostné, němčinou a studentským vtipem naplněné odpoledne. 


Výsledky školního kola:

Kategorie 2.ročníků:

1. místo Matilda Sluková, 2.H
2. místo: Alice Rusková, 2.H
3. místo: Tadeáš Stašek, 2.H


Kategorie 3. ročníků:

1. místo: Nikola Maurerová, 3.H
2. místo: Adéla Basovníková, 3.H
3. místo: Adéla Čechmanová, 3.H 

Vítězům blahopřejeme a máme velkou radost z vašeho pozitivního přístupu k výuce druhého cizího jazyka.

Za sekci německého jazyka
Helena Hlavačková

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město