Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

DELF B1? Splněno!

vytvořeno: 24.3.2022, před 2 roky v rubrice Aktuality

Víte, co je to DELF?

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) je diplom, který potvrzuje úroveň znalosti francouzského jazyka. Slouží jak k osobní potřebě držitele, tak i pro profesní a akademické účely. Tento diplom je oficiálně zavedený francouzským Ministerstvem školství a je celosvětově uznávaný. Je možné jej získat ve 4 úrovních: A1, A2, B1 a B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

A právě diplom DELF na úrovni B1 se podařilo získat naší studentce 4. H Zuzaně Bachanové. Pro jeho složení musela podstoupit čtyři zkoušky hodnotící jednotlivé stránky jazyka: porozumění ústnímu projevu, samostatný ústní projev, porozumění písemnému projevu a samostatný písemný projev. V součtu výsledků těchto zkoušek je třeba získat nadpoloviční množství z celkově možných sto bodů, což Zuzka zvládla s velikou rezervouJ, a to po pouhých třech a půl letech studia francouzského jazyka na naší škole a zhruba měsíční přípravě, zaměřené přímo na zkoušky tohoto certifikátu.

Alors, chapeau à Suzanne!

Diplomem DELF se můžete prokázat kdekoli na světě a hlavně – jeho platnost je časově neomezená. Navíc v budoucnu ani nejsou nutná další přezkoušení. Jednoduše tedy složíte zkoušku a diplom už Vám nikdo nemůže vzít. Věřím že, další naši studenti francouzštiny se nechají Zuzkou inspirovat a půjdou do toho též. Nejbližší možné termíny pro složení zkoušek DELF jsou v červnu v Brně a na podzim ve Zlíně. 

Ještě jednou velké BRAVO Zuzce a na další zájemce o zkoušku se budeme těšit!

Za sekci francouzského jazyka
Mgr. Marcela Chovancová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město