Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Chemie objektivem

Vyhlášení 8. ročníku fotografické soutěže s chemickou tematikou.

datum akce 16.1.2019, před 5 roky | vytvořeno: 16.1.2019, před 5 roky v rubrice Akce pro veřejnost

Téma soutěže:  OXIDY

Věkové kategorie:
1. kategorie – žáci základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
2. kategorie – žáci středních škol Zlínského kraje

Pravidla soutěže:
Autor může přihlásit do soutěže nejvýše 2 vlastní fotografie ve formátu JPG. Fotografie zasílejte elektronickou formou společně s fotokopií vyplněné přihlášky včetně podpisů na adresu chemie.objektivem@sosgsm.cz do 28. února 2019

Každý soutěžní snímek musí být doplněn názvem snímku a chemickým komentářem dle zadání v přihlášce. Soutěžící odesláním přihlášky souhlasí s pravidly soutěže a s dalším zveřejňováním fotografií vyhlašovatelem a potvrzuje, že snímky zaslané do soutěže neporušují práva a zákony platné v České republice.

Vyhodnocení: 
Odborná komise bodově zhodnotí námět, zpracování, název a chemický komentář. V každé kategorii budou vybrány tři vítězné fotografie, případně budou udělena čestná uznání. Rozhodnutí poroty je konečné.

Vyhlášení výsledků proběhne do 31. března 2019 a výherci budou pořadatelem kontaktováni. Výsledky zveřejníme na www.sosgsm.cz. Nejlepší snímky budou vystaveny na výstavě v prostorách Krajského úřadu Zlínského kraje a vítězům budou na vernisáži této výstavy předány ceny.

Soutěžící 1. kategorie – žáci základních škol získají 3 body v přijímacím řízení ke studiu do 1. ročníku školního roku 2019/2020 všech oborů naší školy dle Kritérií přijímacího řízení, splní-li pravidla soutěže.

Kontakty:
Ing. Růžena Borková
​tel.: 572 420 218
Email: chemie.objektivem@sosgsm.cz

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město