Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Chemici ze 2.G uspěli v olympiádě

vytvořeno: 6.4.2018, před 2 roky v rubrice Aktuality

Dne 23. března 2018 proběhly ve školní chemické laboratoři praktická část a kontrolní test školního kola chemické olympiády kategorie C určené pro 1. a 2. ročníky středních škol. Přes obrovský zájem žáků a počet přihlášených se soutěže nakonec zúčastnilo sedm žáků druhého ročníku – šest ze tříd gymnázia a jeden z oboru agropodnikání.

Po opravení a sečtení bodů z domácí i školní části se na prvním místě s celkovým počtem 136,8 bodu (85,5 % z celkových 160 bodů) umístila Kristýna Andrýsková, těsně následovaná Václavem Benešem (136,1 bodu, 85,1 %) a s větším odstupem Tomášem Ševčíkem (123,5 bodu, 77,2 %), všichni ze třídy 2.G.

Ústředním tématem letošního, 54. ročníku byly biogenní prvky, konkrétně jejich výskyt a význam v živých organizmech, některé jejich sloučeniny a reakce. V praktické části se žáci věnovali analýze neznámých látek, zejména zjištění obsahu zinku ve vzorku znečištěné vody. Nutno říci, že výsledky všech soutěžících byly velmi přesné.

Chemická olympiáda je ve všech svých kategoriích velmi náročná a vyžaduje zvládnutí hlubokých teoretických poznatků i některých laboratorních metod nad rámec výuky. O to překvapivěji působí skutečnost, že rozdíl mezi prvním a sedmým místem nečiní ani 25 bodů.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Marek Sas


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město