Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

CertiLingua 2018

vytvořeno: 15.10.2018, před 1 rokem v rubrice Aktuality

Mezinárodní projekt CertiLingua je významnou zahraniční mobilitou, na němž naše gymnázium participuje jako jediná škola v celé České republice. Projekt je akreditován MŠMT. Přístupové memorandum pro naše gymnázium bylo podepsáno v Berlíně v roce 2011, od tohoto roku se vybraní zájemci z řad našich studentů, kteří splňují všechna požadovaná kritéria, účastní projektu každoročně.

Cílem projektu je přeshraniční spolupráce studentů jednotlivých škol, zvýšení transparentnosti jazykových, mezikulturních a sociálních dovedností. Projekt je koncipován jako dvoutýdenní reciproční pracovní stáž, kterou pro žáky našeho gymnázia zaštiťuje naše partnerská škola Michael Ende Gymnasium v Tönisvorstu v Německu. Pobyt našich studentů v Německu se v letošním roce uskutečnil v termínu 17. 9. - 28. 9. 2018. V rámci vykonávané praxe pracovali naši studenti na vybraných pracovištích, která na základě motivačních dopisů našich žáků zajistila německá strana. Pobyt německých žáků u nás je vázán na podzimní prázdniny ve spolkové zemi Nordrhein- Westfalen a proběhne od 8. 10. – 17. 10. 2018. 

Po celou dobu pobytu byli naši studenti ubytováni v hostitelských rodinách. Pracovní stáž, které se zúčastnili studenti čtvrtého ročníku gymnázia Tereza Frantová, Karolína Kuželová, Nikola Úrichová, Kateřina Merčáková, Jan Mlčák a Dominik Stašek, byla nesmírně náročná a na účastníky kladla nadstandartní požadavky. Účastníci pracovali na nejrůznějších postech a pracovištích, na nichž vykonávali přidělené úkoly v souladu s pracovní náplní dané stáže. Po celou dobu pobytu mluvili účastníci výlučně německy, což byl jeden ze zásadních cílů stáže. Praktikanti byli nuceni zorientovat se zcela samostatně v cizím a cizojazyčném prostředí, komunikovat a prezentovat sebe a své jazykové kompetence v bezprostředních denních situacích. Činnost praktikantů, jejich nasazení a přístup ke stanoveným povinnostem monitorovala na každém pracovišti kompetentní pověřená osoba, jejíž hodnocení se na závěr stáže promítlo v certifikátech, které studenti obdrželi. 

Tento ojedinělý projekt vnímáme jako obrovskou výzvu pro naše studenty, výjimečnou možnost pro poznání odlišného způsobu života a kulturně-sociálních zvyklostí a zejména jako nenahraditelnou příležitost pro zdokonalení cizojazyčných dovedností. Pobyt a zejména schopnost zorientovat se a fungovat v cizím a cizojazyčném prostředí, prezentace sebe sama a naší školy a plnění veškerých pracovních povinností a to vše pouze v němčině, považujeme za nenahraditelnou a nepřenositelnou zkušenost, která nabízí účastníkům příležitost k zásadnímu osobnostnímu posunu a rozvoji.

Všem účastníkům děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
Za sekci německého jazyka
​Helena Hlavačková


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město