Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Bílá velryba

Divadelní představení Slováckého divadla

vytvořeno: 18.10.2019, před 4 roky v rubrice Aktuality

Ve středu 16.10.2019 se žáci 1.-4. ročníku zúčastnili divadelního představení v uherskohradišťském Slováckém divadle. Původně bylo naplánováno představení s názvem „Kdy bude po válce?“, ale z důvodu onemocnění jedné z členek divadelního souboru bylo nakonec jako alternativa zvoleno právě představení „Bílá velryba“. Pro mnoho žáků se ovšem tato alternativa stala také „polehčující okolností“, jelikož z plánovaného 2,5 hodinového programu se stalo pouhých 65 minut umění.

Inscenace přenesla všechny diváky v naplněném sále na námořní loď, která se společně s hlavními představiteli (námořníky) vypravila na rozbouřené vlny moře s jediným úkolem, ulovit velrybu a získat tak velmi cenné suroviny. Kapitán lodi Achab měl ovšem ještě jiný cíl. Při jedné z jeho plaveb ho obrovská bílá velryba připravila o jednu nohu a udělala z něj „doživotního mrzáka“, on se ovšem nehodlal vzdát a měl v plánu se tomuto monstru vzepřít a usmrtit ho. Tato myšlenka a plán ho vedl celou plavbu. Na osudné setkání s úhlavním nepřítelem skutečně přijde, a to dokonce třikrát. Poslední setkání je ovšem posádce lodi, která se skládá z velmi temperamentních osobností, mezi kterými nechybí ani indián, osudným. Celou nešťastnou událost přežívá skutečným zázrakem pouze vypravěč Izmael, který diváky provázel celou inscenací a jehož ztvárnění se skvěle zhostil Martin Hudec.

Celá hra znázorňovala, jak s člověkem může lehce manipulovat touha a chuť odplaty, vyjadřovala tenkou hranici mezi životem a smrtí a v neposlední řadě ukazovala pokusy o vzdor autoritám, který mohl být později chápán jako skutečně opodstatněný a přesto, že hra na první pohled vypadala velmi jednoduše, každý si v ní mohl najít určitou myšlenku, která skutečně nutí k zamyšlení.

 Jakub Hříbek, 2.H


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město