Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Berlín - město vzestupů i pádů

vytvořeno: 10.5.2017, před 3 roky v rubrice Aktuality

V termínu od 20. 4. do 24. 4. 2017 proběhla historicky - poznávací exkurze, které se zúčastnili žáci 3. ročníku našeho gymnázia. Exkurze do Berlína, která byla sekcí německého jazyka v tomto rozsahu pořádána poprvé, si kladla za cíl seznámení s historií a významnými mezníky, které toto město v průběhu historie poznamenaly. Tomuto vytyčenému cíli rovněž odpovídala náplň a organizace celé akce. 

Pětidenní program byl vystavěn chronologicky, každý den byl tedy tematicky zaměřen na konkrétní historickou kapitolu, události a místa s ní spjatou. V den příjezdu byl zahájen odborným výkladem o „Starém Berlíně.“  Tato část byla zaměřena na historii Braniborské brány, zahrnovala procházku ulicí Unter den Linden k Gerdarmenmarkt, dále přes Bebelplatz k Humboldsuniversität a zakončena byla na Museumsinsel.

Další den byl zahájen hned zrána návštěvou Bundestagu, kde mohli všichni účastníci exkurze načerpat další podnětné informace. Tento den byl věnován „ Válečnému Berlínu“. Z Bundestagu jsme tedy pokračovali k památníku obětem holokaustu a místu někdejšího Hitlerova bunkru. V odpoledních hodinách jsme zavítali k budově Spolkového ministerstva financí, která je známá, mimo jiné, i díky filmu Valkýra. Následně jsme navštívili muzeum s názvem Topographie des Terrors, kde je možno zhlédnout jak venkovní, tak vnitřní expozici. Toto dokumentační centrum, které ročně navštíví více než milion návštěvníků, patří k nejvíce exponovaným místům Berlína. Nachází se v prostoru někdejší centrály nacistické tajné policie. Tato expozice zločinů nacismu je svými autory považována za místo, kde je možné se poučit o represáliích ve státech obsazených Německem za druhé světové války či o podobě Berlína v době třetí říše.

„Berlínská zeď“ byla dalším významným tématem naší poznávací exkurze. Po přesunu berlínským metrem, které jsme po celou dobu exkurze hojně využívali, jsme odborný výklad započali na Bernauer Straße. Tato ulice, stejně jako dokumentační centrum, které se zde nachází, je národním památníkem dříve rozděleného města a místem uctění památky obětí, které zahynuly při snaze  o překonání zdi. Prohlídka nás zavedla i k nádraží Nordbahnhof a  k  Checkpoint Charlie - známému hraničnímu přechodu mezi východním a západním Berlínem.

Následný přesun nás zavedl na Oranienburgerstraße, kde jsme si prohlédli synagogu a Hackesche Höfe, dvory dříve obývané židovskou komunitou, což dokazují i tzv. „Stolpersteine“ - kameny zmizelých, které lze nalézt v chodnících před budovami. Nedělní program byl zahájen v Paláci slz na Friedrichstrasse. Ten byl hlavním hraničním přechodem mezi východní a západní částí Berlína. Právě zde se lidé museli podrobit přísné kontrole a prohlídce, zde se loučili se svými příbuznými. Výstava, která se nachází v místě bývalého vlakového nádraží, je koncipována jako připomínka událostí a rozdělených osudů mnoha lidí.

Poslední den naší poznávací cesty byl zaměřen na „ Západní Berlín“. Po ranní procházce podél Sprévy, jsme se projeli vyhlídkovým autobusem k Siegesäule, prošli jsme se po Ku´Damm a v odpoledních hodinách navštívili technické muzeum. To nám poskytlo útočiště při značně nepříznivém počasí, které po celou dobu pobytu bohužel panovalo, které nám ale nicméně nijak nemohlo zkazit dojmy a prožitky, které jsme v Berlíně načerpali.

Unaveni, ale nadmíru spokojeni, jsme se v pondělí ráno vydali z ubytovny k autobusovému nádraží, odkud jsme odcestovali zpět domů. Věříme, že exkurze byla pro všechny zúčastněné studenty podnětná a že si z ní odnesli plno nových znalostí a vědomostí. 

Všem zúčastněným děkujeme za zcela zodpovědný přístup k organizaci a pojetí exkurze a za skvělou atmosféru, která po celou dobu akce panovala. Těšíme se na další společné poznávací a vzdělávací aktivity.

Za organizátory

Zuzana Kohoutová a Helena Hlavačková


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město