Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Berlin

Die Weltstadt

vytvořeno: 10.5.2018, před 2 roky v rubrice Aktuality

Poznat Berlín a Drážďany, seznámit se s historií a zajímavými událostmi vážícími se k těmto významným německým městům, bylo cílem a náplní vzdělávací, kulturně- poznávací exkurze, kterou pro studenty Gymnázia ve Starém Městě připravila sekce německého jazyka pod vedením Mgr. Zuzany Kohoutové a Mgr. Heleny Hlavačkové,Ph.D.

Akce proběhla v termínu 29. dubna  - 3. května 2018. Doprava ze Starého Města do Berlína a zpět byla realizována vlakem a autobusem. Po příjezdu do Berlína a ubytování jsme vyrazili do centra k prvnímu seznámení s tímto městem. Úvodní část exkurze byla zaměřena na památky „Starého Berlína“ – Brandenburger Tor, bulvár Unter den Linden, Gendarmenmarkt, Bebelplatz, katedrála sv. Hedwigy, Neue Wache či Museumsinsel… jsou jen krátkým výčtem významných míst, která mapují pohnutou historii tohoto města vzestupů a pádů.

Další část exkurze byla zacílena na tematiku věnující se „Válečnému Berlínu.“  Den jsme započali u místa bývalého Hitlerova bunkru. Po odborném výkladu k porozumění veškerých dějinných souvislostí spjatých s touto tragickou epizodou v historii Berlína, jsme zavítali k Památníku obětem holokaustu. Obrovské dílo rozprostírající se na ploše téměř 19.000m2, bylo otevřeno v roce 2005 a čítá na 2711 různotvarých betonových stél. Při pohledu z výšky evokuje prostor dojem vln a má být upomínkou nacisty umučeného židovského obyvatelstva. Nedaleko odtud se nachází rovněž památník umučeným Sinti a Romům.

V odpoledních hodinách jsme zavítali do budovy Bundestagu, dřívějšího Říšského sněmu, který byl otevřen v roce 1894 a svému účelu sloužil do roku 1933. Tato monumentální stavba, jíž vévodí nápis Dem deutschen Volke  a v níž zasedá německý spolkový sněm, byla kompletně zrekonstruována v 90. letech 20. století. Na základě návrhu britského architekta Normana Fostera získala budova i novou prosklenou kupoli, která nabízí návštěvníkům krásný výhled na celé město.

Po této zajímavé prohlídce jsme pokračovali k Topographie des Terrors - dokumentačnímu centru a muzeu, v jehož prostorách, stejně jako ve venkovní expozici, se lze seznámit s nacionálněsocialistickou politikou a jejím dopadem na obyvatelstvo v letech 1933-1945. Výstava má sloužit jako jeden z mnoha důkazů skutečnosti, jak se Německo otevřeně vyrovnává se svou minulostí. V podvečer nechyběla ani procházka po „Současném Berlíně. “ Ta nabídla poznání turisty oblíbených míst, kterými jsou například Postdamer Platz, Sony centrum, Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche či KaDeWe.

Téma Berlínské zdi a veškeré události pojící se s rozděleným Berlínem, patřilo k nejsilnějším zážitkům celé exkurze. Procházka po Bernauerstrasse, která byla v letech 1961- 1989 jednou z hraničních ulic mezi východním a západním Berlínem, stejně jako návštěva muzea připomínající osudy lidí, kteří se pokusili přes zeď uprchnout, završily dojmy nabytý pobyt v tomto historií zmítaném městě. Po prohlídce pozůstatku zdi, tzv. East Side Gallery, následovala návštěva vlakového nádraží Friedrichbahnhof, jež vstoupil do povědomí jako Palast der Tränen - Palác slz. Program neopomenul ani Hackesche Höfe, komplex 8 nádvoří, s jehož výstavbou bylo započato v roce 1908. Důležitým prvkem patrným zvláště v této části Berlína, jsou tzv. Stolpersteine, Kameny zmizelých, připomínající oběti holokaustu a nacistického režimu. Komplex je od 1977 pod ochranou památkovou péčí a v současnosti patří k vyhledávaným zábavným centrům.

Následující část naší cesty směřovala do Drážďan. Zde jsme se zaměřili především na významné památky nacházející se v centru města. Tomu vévodí nově vystavěná budova Frauenkirche, jejíž torzo připomínalo dlouhých 49 let bombardování Drážďan v únoru 1945. Stejně jako tento chrám, uchvátí návštěvníky Drážďan i jeho nejvyhlášenější obrazárna Zwinger. Komplex vystavěný na popud saského kurfiřta Augusta II. Silného v roce 1710, skýtá mnohé galerie a výstavní sály, v nichž lze obdivovat díla starých mistrů, sbírku míšeňského porcelánu či výstavu globů a početních pomůcek, které jistě potěší zejména návštěvníky Matematiko- fyzikálního pavilonu. Procházka po nádherné Brühlově terase, přezdívané též Balkon Evropy, nám otevřela krásný výhled na Labe a celé historické centrum města.

Z cest jsme se navrátili plni dojmů a obohaceni o nové poznatky. Všem účastníkům akce děkujeme za skvělou atmosféru, vnímavost a projevený zájem a těšíme se na další podnětná setkání a cesty do míst, jež skýtají poznání tolik nezbytné k pochopení a porozumění jazyka v celé jeho šíři a kontextu.

Za sekci německého jazyka
Helena Hlavačková


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město