Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

… a znáte ruskou hudební skupinu Basta?

vytvořeno: 17.12.2018, před 5 roky v rubrice Aktuality

Ne, tuto skupinu naše studentky opravdu ještě neznaly. A mohly se seznámit i s dalšími zpěváky a skupinami současné ruské hudby různých žánrů. Kde a kdy? No přece v každoročně navštěvovaném Ruském centru na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, tentokrát 12.prosince v dopoledních hodinách.

Nová lektorka Ruského centra je rodilou mluvčí, a proto byla přednáška a beseda s ní velmi podnětná pro studující ruštiny, konktrétně šest studentek ze 2.H a 4.G. Účastnice akce byly rusky v neustálém kontaktu s lektorkou, komentovaly prohlížená videa s písněmi a skládaly podle nich příběhy. Naše studentky byly několikrát pochváleny za dobrou úroveň komunikace. Rozhodně budeme chtít paní lektorku zase brzy navštívit.

Mgr. Zdeňka Šupková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město