Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

2. kolo volby seminářů pro školní rok 2020/2021

Pro studenty 2. a 3. ročníku gymnázia

vytvořeno: 16.1.2020, před 3 roky v rubrice Aktuality

2. kolo volby seminářů pro 3. ročník gymnázia na školní rok 2020/21

Do výuky ve 3. ročníku jsou zařazeny 2 volitelné semináře s dvouhodinovou dotací. Tyto semináře jsou zaměřeny na přípravu k profilové části maturitní zkoušky a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Semináře jsou dvouleté a v těchto seminářích pokračujete ve čtvrtém ročníku.

Semináře si vybíráte z níže uvedené nabídky seminářů a volba semináře proběhne elektronickou formou. Z nabídky si vyberete 2 semináře a vaše volba bude závazná. Pokud si někteří z vás vyberou seminář, který nebude z důvodu malého počtu zájemců otevřen, bude vybírat znovu ze seminářů, které budou v příštím školním roce otevřeny.

Odkaz k elektronickému výběru seminářů najdete zde a také vám bude zaslán přes Bakaláře (Komens). Výběr seminářů ukončete do pátku 24. ledna 2020 do 18.00 hodin. Děkujeme.


2. kolo volby seminářů pro 4. ročník gymnázia na školní rok 2020/21


Do výuky ve 4. ročníku jsou zařazeny 2 volitelné semináře se tříhodinovou dotací, které doplňují vámi zvolené profilové semináře ze 3. ročníku. Dále si vybíráte další 2 semináře s dvouhodinovou dotací. Při výběru dvouhodinových seminářů není možné vybírat si obsahově stejné semináře.

Semináře si vybíráte z níže uvedené nabídky seminářů a volba semináře proběhne elektronickou formou. Z nabídky si vybíráte již jen 2 dvouhodinové semináře. Vaše volba bude závazná. Pokud si někteří z vás vyberou seminář, který nebude z důvodu malého počtu zájemců otevřen, bude vybírat znovu ze seminářů, které budou v příštím školním roce otevřeny.

Odkaz k elektronickému výběru seminářů najdete zde a také vám bude zaslán přes Bakaláře (Komens). Výběr seminářů ukončete do pátku 24. ledna 2020 do 18.00 hodin. Děkujeme.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město