Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

1. ročník "Dějepisné soutěže" na naší škole

vytvořeno: 26.11.2019, před 5 roky v rubrice Aktuality

Ve středu 20.11. 2019 proběhl na naší škole 1. ročník dějepisné soutěže. Studenti byli rozděleni do dvou kategorií podle ročníků a každá kategorie měla také jiné téma. Toto téma studenti věděli již dopředu a mohli se tak lépe připravit.

První kategorii tvořili žáci prvních a druhých ročníků a jejich tématem byl  „Rok 1989 a Sametová revoluce“. Druhou kategorii tvořili žáci třetích a čtvrtých ročníků a jejich tématem byly „Starověké státy“.

Obě dvě kategorie psaly didaktický test, součástí kterého byly různé doplňovací texty, obrázky, přiřazování, práce s mapou apod. Testy byly následně vyhodnoceny a vítězům předány ceny s diplomy. V první kategorii se absolutním vítězem stal Tomáš Lancouch z 1.A. Ve druhé kategorii zvítězila Natálie Vašťáková ze 4.H. Blahopřejeme.

Chtěla bych moc poděkovat všem zúčastněným a jsem ráda, že se na naší škole najde hodně žáků se zájmem o historii a už teď se těším na další ročník soutěže.

Za organizátorky soutěže Mgr. Kateřina Ordáňová© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město