Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Testovali jsme si čtenářskou gramotnost

vytvořeno: 25.5.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

Ve dnech 09. až 20. 05. 2016 provedla Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků žáků 1. ročníků středních škol v oboru vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem. Ověřena byla úroveň čtenářské gramotnosti. Ověřování výsledků vzdělávání je realizováno v režimu inspekční činnosti v souladu se zákonným zmocněním České školní inspekce zjišťovat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání.

Testování se zúčastnili žáci tříd 1.C, 1.D a 1.F. Test byl náročný, ale zajímavý. Předpokládáme, že nám výsledky přinesou podnětné informace pro výuku. Poděkování patří Mgr. Tomášů za technickou podporu, Ing. Doskočilovi za podporu organizační.

Ing. Luboš Bělohrad 


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město