Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

2. ročník soutěže Staň se architektem zná vítěze

vytvořeno: 20.1.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

V pátek 15.1. 2016 proběhlo při příležitosti Dne otevřených dveří na SOŠ a Gymnáziu ve Starém Městě slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spojené s předáváním diplomů a hodnotných věcných cen. Do soutěže bylo letos zasláno 57 velmi zajímavých prací. Podle věku autorů byly rozděleny do dvou kategorií. Dvacet sedm prací bylo od žáků šesté a sedmé třídy, třicet prací bylo od osmáků a deváťáků. Anonymní hodnocení provedli tři porotci. Hned po prvním sečtení bodů vzniklo jednoznačné pořadí, na žádném místě nebylo dosaženo shodného počtu bodů.


Pořadí kategorie mladších žáků

1.

Gistrová Anna

Živý dům na stromě

ZŠ Sportovní Uh. Hradiště

2.

Němčická Martina

Hvězdárna U Kytice

ZŠ Sportovní Uh. Hradiště

3

Vysloužilová Petra

Na vyhlídce

ZŠ Sportovní Uh. Hradiště

4

Vašťáková Karolína

Hnízdečko

ZŠ Sportovní Uh. Hradiště

5

Olšáková Diana

Zelený dům

ZŠ Sportovní Uh. HradištěPořadí kategorie starších žáků

1.

Hrdlička Štěpán

Villa panelák

ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod

2.

Filip Křeháček

Policejní stanice

ZŠ Březová

3.

Natálie Provodovská

Oddychová knihovna

ZŠ Březová

4

Vojtěch Čaňo

Obchodní centrum s kinem a PC hernou

ZŠ Březová

5

Kura Martin

Safehouse

ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod


Závěrem se sluší poděkovat. Panu senátorovi Ivo Valentovi za zaštítění soutěže, Nadaci Děti, kultura, sport za poskytnutí věcných cen. Dále pak vedení SOŠ a Gymnázia Staré Město za pomoc a podporu při organizaci soutěže, paní učitelkám Ing. Kučerové a Ing.Joškové za práci při organizaci a hodnocení. Velký dík patří soutěžícím. Bez nich by soutěž nebyla soutěží. No a nesmíme zapomenout poděkovat a vyslovit obdiv také jejich vyučujícím. Myslíme si, že toto jsou okamžiky, kdy je učitel rád, že u tohoto povolání stále setrvává. Děkujeme jim.

A to bylo pro letošek vše. Ať žije 3. ročník soutěže „STAŇ SE ARCHITEKTEM!

Ing. Marie Hrubošová, organizátorka soutěže© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město