Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výběrová řízení

Výzva k podání cenové nabídky

SOŠ a Gymnázium Staré Město zveřejňuje výzvu k podání cenové nabídky na  akci "Nákup konvektomatu pro Školní jídelnu Staré Město".

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 13. 10. 2017 do 9.00 hodin.

Zájemci doručí nabídky na sekretariát Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město.

Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město